Kategoria Role i uprawnienia

GetCC

Ta funkcja zwraca pierwszy login użytkownika lub wszystkie loginy oddzielone średnikiem od listy Carbon Copy aktualnego przypadku. Składnia GetCC („getall”); Argumenty funkcji getall - (Boolean) [Opcjonalnie] jeśli true, to funkcja zwraca wszystkie loginy oddzielone średnikiem, domyślnie false Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. pierwsze logowanie użytkownika, loginy oddzielone średnikiem od listy Carbon Copy lub pusty ciąg znaków, jeśli lista jest pusta. Przykłady Przykład 1: Spowoduje to zwrócenie pierwszego loginu użytkownika z listy Carbon Copy aktualnej skrzynki. firstCC = GetCC (); Przykład 2: Spowoduje to zwrócenie loginów wszystkich użytkowników z listy Carbon Copy aktualnego przypadku oddzielonych średnikiem. contributor = GetCC (true);
Czytaj więcej