Kategoria Obsługa załączników

DeleteAttachment

Ta funkcja zwraca liczbę dokumentów dołączonych do bieżącej sprawy. Składnia DeleteAttachment („pole”); DeleteAttachment („all”); Usuń załącznik („faktura.pdf”); Argumenty funkcji nazwa_pola | nazwa_pliku - (ciąg) Nazwa pola pliku lub nazwa pliku z listy dokumentów. Jeśli ustawione na „wszystkie”, wszystkie dokumenty nieprzypisane do pól zostaną usunięte Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Zwraca true, jeśli dokument został znaleziony i usunięty, w przeciwnym razie zwraca false. Przykłady Przykład 1: Spowoduje to usunięcie pliku z pola Faktura. DeleteAttachment („Faktura”); Przykład 2: Usuń wszystkie dokumenty z listy dokumentów w skrzynce. Nie usuwa dokumentów z pól. DeleteAttachment („all”); Przykład 3: Usuń plik z nazwą faktury.pdf z listy dokumentów. Usuń załącznik („faktura.pdf”);
Czytaj więcej

CountDocuments

Ta funkcja zwraca liczbę dokumentów dołączonych do bieżącej sprawy. Składnia CountDocuments (); Argumenty funkcji Ta funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca liczbę dziesiętną. Zwraca liczbę dokumentów dołączonych do bieżącej sprawy. Przykłady Przykład 1: Spowoduje to zapisanie liczby dokumentów dołączonych do bieżącej sprawy w zmiennej „docsNumber”. docsNumber = CountDocuments ();
Czytaj więcej