Kategoria Biała lista, GUS, kursy walut itp

GetExchangeRate

Pobiera kurs z NBP. Z powodu zamknięcia interfejsu API YAHOO Finance tylko NBP jest teraz dostępny. Składnia GetExchangeRate (source, CurrencyFrom, CurrencyTo, [which = "mean"], [when = now ()], "dateFieldName") Argumenty funkcji source - (String) Zawsze „NBP”, inne źródła nie są teraz dostępne. CurrencyFrom - (String) Waluta źródłowa. Walutą źródłową lub docelową musi być „PLN” CurrencyTo - (Ciąg) Waluta docelowa. Walutą źródłową lub docelową musi być „PLN” which - (String) [Opcjonalnie] Jaki kurs wymiany uzyskać. „znaczy” - środek, „licytować” - kupować, „pytać” - sprzedawać when - (DateNoTime) [Opcjonalnie] Najnowszy kurs wymiany dla daty <= kiedy ne zostanie zwrócony. Dzisiaj domyślnie, co oznacza „ostatni dzień pracy <= dzisiaj”. dateFieldName - (String) [Opcjonalnie] Pole, w którym zostanie zapisana data kursu walutowego. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca liczbę dziesiętną. Zwraca kurs wymiany w przypadku sukcesu, a 0 w przypadku niepowodzenia. Przykłady Przykład 1: Średni kurs wymiany z EUR na PLN, uzyskany z NBP na ostatni dzień roboczy (może być dzisiaj) (Kurs średni Euro na ostatni dzień roboczy.) GetExchangeRate („NBP”, „EUR”, „PLN”) Przykład 2: Kurs wymiany z PLN na USD, uzyskany z NBP za ostatni dzień roboczy (może być dzisiaj) (1 / Kurs sprzedaży dolara na ostatni dzień roboczy.) GetExchangeRate („NBP”, „PLN”, „USD”, „oferta”) Przykład 3: Zapytaj o kurs wymiany z EUR na PLN, uzyskany z NBP na ostatni dzień roboczy (może być dzisiaj). Data kursu walutowego zostanie zapisana w polu „dateFieldName”. (Kurs kupna Euro na ostatni dzień roboczy mniejszy lub równy 31.12.2012.) GetExchangeRate („NBP”, „EUR”, „PLN”, „ask”, 31.12.2012, „dateFieldName”)
Czytaj więcej

ValidatePLNIPOnline

Ta funkcja sprawdzi poprawność podanego numeru NIP w bazie danych mf.gov.pl. Składnia ValidatePLNIPOnline („NIP”); Argumenty funkcji NIP - (ciąg) Numer NIP do sprawdzenia Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. zwraca jeden z możliwych kodów: N - Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT C - Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny Z - Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony I - Błąd zapytania - Nieprawidłowy Numer Identyfikacji Podatkowej D - Błąd zapytania - Data spoza ustalonego zakresu X - Usługa nieaktywna Przykłady Przykład 1: To sprawdzi, czy wartość w polu NIP jest prawidłowym numerem NIP. isValid = ValidatePLNIPOnline ([NIP]);
Czytaj więcej