Kategoria email i SMS

SendMessage

Ta funkcja wysyła automatyczną wiadomość e-mail do określonego użytkownika systemu lub nieprzetworzonego adresu e-mail. Składnia SendMessage („odbiorca”, „temat”, „treść”); SendMessage („odbiorca”, „temat”, „treść”, „isHTML”); SendMessage („odbiorca”, „temat”, „treść”, „isHTML”, „nadawca”); SendMessage („odbiorca”, „temat”, „treść”, „isHTML”, „nadawca”, „odpowiedz”); SendMessage („odbiorca”, „temat”, „treść”, „isHTML”, „nadawca”, „odpowiedz”, „addCaseIdToSubject”); Argumenty funkcji adresat - (Ciąg) Surowy adres e-mail lub login użytkownika AMODIT (jeśli istnieje). subject - (String) Temat wiadomości body - (String) Rzeczywista treść wiadomości (conent) isHTML - (boolean) [Opcjonalnie] Wskaż, czy treść wiadomości zawiera HTML, aby została poprawnie przetworzona (domyślnie = fałsz) nadawca - (ciąg) [Opcjonalnie] Niestandardowy adres nadawcy (pole „z”) replyTo - (String) [Opcjonalnie] Niestandardowa powtórka do adresu (pole „replyto”) addCaseIdToSubject - (Boolean) [Opcjonalnie] Dodaj caseid do tematu i nagłówków wiadomości (domyślnie true), jeśli false, odpowiedź na tę wiadomość nie zostanie dołączona jako komentarz do bieżącej sprawy Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Zwraca true, jeśli wiadomość została wysłana pomyślnie, w przeciwnym razie false. Przykłady Przykład 1: Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail do r.simmons. SendMessage („r.simmons”, „Case modyfikacji”, „Case zmodyfikowano”); Przykład 2: Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail na adres „externalUser@company.com” SendMessage („externalUser@company.com”, „Twoja sprawa”, „Twoja sprawa jest przetwarzana”); Przykład 3: Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail na podstawie różnych treści. myManager = GetManager (CurrentUser ()); caseTitle = [CaseTitle]; subject = „Case” + caseTitle + ”został zmodyfikowany.”; body = „Case został zmodyfikowany!”. SendMessage (myManager, temat, treść); Przykład 4: Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail i ustawienie „MyMailAddress@mycompany.com” jako adresu nadawcy. SendMessage („external@company.com”, „Subject”, „Body”, true, „MyMailAddress@mycompany.com”); Przykład 5: Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail i ustawienie „MyMailAddress@mycompany.com” jako adresu nadawcy i oznaczenie, że treść wiadomości zawiera HTML, dzięki czemu będzie poprawnie przetwarzana. SendMessage („external@company.com”, „Subject”, „Body with HTML”, true, „MyMailAddress@mycompany.com”); Przykład 6: Oznacza to, że treść wiadomości zawiera HTML, dzięki czemu zostanie poprawnie przetworzona. SendMessage („external@company.com”, „Subject”, „Body with HTML”, true); Przykład 7: Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail bez przypadku w tytule i nagłówkach wiadomości. SendMessage („external@company.com”, „Subject”, „Body with HTML”, true, „”, „”, false);
Czytaj więcej

SendMessageWithAttachments

Ta funkcja wysyła wiadomość e-mail z załącznikami do określonego użytkownika systemu lub nieprzetworzonego adresu e-mail. Składnia SendMessageWithAttachments („formuła załącznika”, „odbiorcy”, „temat”, „treść”); SendMessageWithAttachments („formuła załącznika”, „odbiorcy”, „temat”, „treść”, „format wiadomości AMODIT”, „nadawca”); SendMessageWithAttachments („formuła załącznika”, „odbiorniki”, „temat”, „treść”, „format wiadomości AMODIT”, „nadawca”, „addCaseIdToSubject”); Argumenty funkcji formuła załącznika - formuła (Ciąg), aby uzyskać załączniki. * all - wyślij wszystkie załączniki * nazwa pól - wyślij załącznik z pól formularza. Pola muszą być według typu pliku. Można przekazać kilka pól podzielonych przez „;” * nazwa szablonu - wysyłaj załączniki pasujące do szablonu * nazwa pliku - wyślij załącznik, który pasuje do wzorca. Gwiazdka „*” we wzorze oznacza dowolny ciąg odbiorniki - (ciąg) Surowy adres e-mail lub nazwa użytkownika AMODIT subject - (String) Temat wiadomości body - (String) Rzeczywista treść wiadomości (treść) Format komunikatu AMODIT - (wartość logiczna) [Opcjonalnie] Wskaż, czy wiadomość używa nagłówków AMODIT. (domyślnie = fałsz) nadawca - (ciąg) [Opcjonalnie] Niestandardowy adres nadawcy (pole „z”) addCaseIdToSubject - (Boolean) [Opcjonalnie] Dodaj caseid do tematu i nagłówków wiadomości (domyślnie true), jeśli false, odpowiedź na tę wiadomość nie zostanie dołączona jako komentarz do bieżącej sprawy Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Zwraca true, jeśli wiadomość została wysłana pomyślnie, w przeciwnym razie false. Przykłady Przykład 1: Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail do r.simmons ze wszystkimi załącznikami spraw. SendMessageWithAttachments („all”, „r.simmons”, „Attachments”, „Oto załączniki do skrzynek”); Przykład 2: Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail do r.simmons ze wszystkimi załącznikami spraw. Używa domyślnego formatu AMODIT i ustawia „MójMailAdres@mojafirma.com SendMessageWithAttachments („all”, „r.simmons”, „Attachments”, „Oto załączniki do skrzynek”, „true”, „MyMailAddress@mycompany.com”); Przykład 3: Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail do r.simmons. po pierwsze spróbuje uzyskać załącznik z pola sprawy o nazwie „Dokument”. Jeśli pole nie istnieje na skrzynce, spróbuje pobrać załącznik, który używa szablonu o nazwie „Dokument”. Jeśli nie zostanie znaleziony szablon o takiej nazwie, spróbuje znaleźć załączniki o nazwie „Dokument”. SendMessageWithAttachments („Dokument”, „r.simmons”, „Attachments”, „Oto załączniki do skrzynek”); Przykład 4: Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail do r.simmons z załącznikami, która zaczyna się od „FVS”, a kończy na „.pdf”. SendMessageWithAttachments („FVS * .pdf”, „r.simmons”, „Attachments”, „Oto załączniki do skrzynek”); Przykład 5: Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail do r.simmons ze wszystkimi załącznikami spraw. Wiadomość nie zostanie sformatowana jak standardowa wiadomość AMODIT i nie będzie zawierać tematu w przypadku.
Czytaj więcej

SendCasePrintMail

Ta funkcja wysyła wydruk skrzynki pocztowej w wiadomości e-mail Spowoduje to wysłanie wydruku sprawy do „r.simmons”, z tytułem przypadku jako tematem wiadomości, bez dodatkowej wiadomości w treści oraz z nagłówkami, podpisami, załącznikami i historią SendCasePrintEmail („r.simmons”, „”, „”, true, true, true, true); Przykład 2: Spowoduje to wysłanie wydruku sprawy z sekcji „Finanse” do „external@company.com”, z tytułem „Finanse”, dodatkowym komunikatem „tylko finanse” w treści oraz z nagłówkami, podpisami, załącznikami i historią SendCasePrintEmail („external@company.com”, „Finanse”, „tylko finanse”, prawda, prawda, prawda, prawda, „finanse”); Przykład 3: Spowoduje to wysłanie wydruku sprawy do „r.simmons”, z tytułem przypadku jako tematem wiadomości, bez dodatkowej wiadomości w treści oraz z nagłówkami, podpisami, załącznikami i historią. Nadawca zostanie ustawiony jako „sendermail@mail.com”. SendCasePrintEmail („r.simmons”, „”, „”, true, true, true, true, „sendermail@mail.com”); Przykład 4: Spowoduje to wysłanie wydruku sprawy do „r.simmons”, z tytułem przypadku jako tematem wiadomości, bez dodatkowej wiadomości w treści oraz z nagłówkami, podpisami, załącznikami, historią i stopką. Temat wiadomości nie będzie zawierał caseid (odpowiedź nie zostanie dodana jako komentarz do bieżącej sprawy). SendCasePrintEmail ("r.simmons", "", "", true, true, true, true, "", "", true, false);
Czytaj więcej

SendSMS

Wysyła wiadomość SMS za pomocą usługi SmsApi.pl. Nazwa użytkownika i hasło do usługi muszą być ustawione w ustawieniach systemu AMODIT. Wiadomość może być znormalizowana, aby usunąć specjalne polskie znaki, co skutkuje dłuższymi wiadomościami. Składnia SendSMS („Odbiorcy”, „Wiadomość”) Argumenty funkcji Odbiorcy - (ciąg) Numery telefonów komórkowych, z numerem kraju lub bez, loginami użytkownika lub e-mailami, każdy z osobnym „;” znak. Wiadomość - (ciąg) Wiadomość do wysłania. Jeśli parametr „Normalizuj” jest włączony w ustawieniach systemu AMODIT, polskie znaki specjalne zostaną usunięte. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Zwraca true, jeśli wiadomość została zaplanowana do pomyślnego wysłania, w przeciwnym razie false Przykłady Przykład 1: Spowoduje to wysłanie wiadomości SMS do użytkownika AMODIT z loginem „testuserlogin” na numer podany w profilu użytkownika SendSMS („testserlogin”, „przykład wiadomości”) Przykład 2: Spowoduje to wysłanie wiadomości SMS do użytkownika AMODIT z pocztą „testuser@test.pl” na numer podany w profilu użytkownika SendSMS („testser@test.pl”, „przykład wiadomości”) Przykład 3: Spowoduje to wysłanie wiadomości SMS na określony numer SendSMS („+ 12 345 567 789”, „przykład wiadomości”) Przykład 4: Spowoduje to wysłanie wiadomości SMS na określony numer SendSMS („12 345 567 789”, „przykład wiadomości”) Przykład 5: Spowoduje to wysłanie wiadomości SMS na określony numer SendSMS („345 567 789”, „przykład wiadomości”) Przykład 6: Spowoduje to wysłanie 3 wiadomości SMS na określone numery SendSMS („345567789; 123456789; 48123456999”, „przykład wiadomości”) Przykład 7: Spowoduje to wysłanie 2 wiadomości SMS: na podany numer i do użytkownika AMODIT SendSMS („345 567 789; testuserlogin”, „przykład wiadomości”) Przykład 8: Spowoduje to wysłanie 2 wiadomości SMS: oba numery telefonów zostaną wyodrębnione z profili AMODIT SendSMS („testser@test.pl; testuserlogin”, „przykładowy komunikat”)
Czytaj więcej