Użytkownicy

Przekazywanie spraw na Platformie AMODIT odbywa się pomiędzy użytkownikami Platformy. Użytkownik, to osoba posiadająca na Platformie imienne konto, za pomocą którego może zalogować się i mieć dostęp do spraw, które ją dotyczą.

Będąc zalogowanym osoba taka może uczestniczyć w różnych procesach, może wprowadzać komentarze, akceptować, opisywać sprawy, a czasami również tworzyć nowe sprawy czy wręcz nowe procesy w zależności od posiadanych uprawnień.