Lista skanów

Istotną częścią funkcjonalności każdego systemu obiegu dokumentów jest obsługa dokumentów skanowanych. Platforma AMODIT została bogato wyposażona w wiele funkcji ułatwiających użytkownikom zarządzanie skanowanymi dokumentami.
W tym dokumencie dowiesz się:

Co to jest lista skanów i do czego służy?

Z punktu widzenia użytkownika, lista skanów prezentuje nazwy zeskanowanych dokumentów, które użytkownik może dołączyć do spraw znajdujących się na jego zakładce „Do wykonania” lub utworzyć na ich podstawie nowe sprawy.
Lista skanów

wykrzyknik Administratorów odsyłamy do odrębnego tematu, w którym omówiony został sposób konfiguracji tej funkcjonalności.

Dostępne są funkcje pozwalające użytkownikowi na:

 • przeglądanie listy skanów wybierając zakładkę MOJE lub NIEPRZYPISANE,
 • podgląd dokumentu (tylko miniatura)
 • tworzenie spraw na podstawie dokumentu
 • dołączenie dokumentów do istniejących spraw
 • usuwanie niepotrzebnych skanów
 • ręcznie dodanie dokumentu do listy skanów MOJE

menu listy skanów

Zakładka MOJE prezentuje dokumenty załączone ręcznie przez bieżącego użytkownika.

 • Użytkownik załącza dokumenty korzystając z funkcji Dodaj dokument.
 • Można załączyć dokumenty dowolnego typu, nie muszą być to skany.
 • Użytkownik może usunąć dokument z listy.

Zakładka NIEPRZYPISANE prezentuje listę skanów, które zostały zeskanowane do określonego folderu i nie zostały automatycznie załączone do spraw. Funkcjonalność automatycznego załączania skanów do spraw została opisana w odrębnym temacie.

Dokumenty widoczne na Liście skanów są również dostępne podczas edycji dowolnej sprawy. Porównaj temat dotyczący załączania dokumentów do sprawy.

Jak utworzyć nową sprawę na podstawie skanu?

 • Zaznacz jeden lub wiele skanów, na podstawie których chcesz utworzyć sprawę. Wszystkie zaznaczone dokumenty staną się załącznikami do sprawy.
 • Wybierz „Nowa sprawa”.
 • W oknie „Uruchom nową sprawę” wybierz lub wpisz nazwę procedury, w której chcesz uruchomić nową sprawę. Kliknij na nazwę procedury.
 • System utworzy nową sprawę, załączy do niej wybrane dokumenty i otworzy formularz na pierwszym etapie danej procedury. Dalej możesz postępować tak jak przy obsłudze sprawy.
 • Wybrane dokumenty znikną z Listy skanów.

nowa sparaw z listy skanów

Jak dołączyć skan do istniejącej sprawy?

Za pomocą poniższych kroków możesz dołączyć dokumenty tylko do spraw znajdujących się w danej chwili na Twojej zakładce „Do wykonania”. Jeżeli chciałbyś załączyć skan do sprawy znajdującej się na innych zakładkach np „Wszystkie”, to zobacz temat „Załączanie dokumentów do sprawy

 1. Zaznacz jeden lub wiele skanów, które chcesz dołączyć do sprawy. Wszystkie zaznaczone dokumenty staną się załącznikami do wybranej sprawy.
 2. Wybierz „Istniejąca sprawa”.
 3. W oknie „Istniejąca sprawa” wybierz z listy sprawę, do której chcesz dołączyć dokumenty.
 4. Kliknij „Zapisz”
 5. System otworzy wybraną sprawę i załączy do niej wybrane dokumenty. Dalej możesz postępować tak, jak przy obsłudze sprawy.
 6. Wybrane dokumenty znikną z Listy skanów.