Kategoria Paczka przelewów

GetTransfersAmount

Ta funkcja zwróci kwotę wartości przelewu według statusu. Statusy banków: 0 - nieprzetworzone, 1 - przetworzone, 2 - zaakceptowane. Składnia GetTransfersAmount („Status”); Argumenty funkcji Ta funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca liczbę dziesiętną. Zwróć kwotę wartości przelewu według statusu. Przykłady Przykład 1: Uzyskaj kwotę wartości zaakceptowanych przelewów dla bieżącej sprawy. GetTransfersAmount („2”);
Czytaj więcej

GetTransfersTaxAmount

Ta funkcja zwróci kwotę podatku od wartości przelewów według statusu. Statusy banków: 0 - nieprzetworzone, 1 - przetworzone, 2 - zaakceptowane. Składnia GetTransfersTaxAmount (); Argumenty funkcji Ta funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca liczbę dziesiętną. Kwota zwrotu podatku od wartości przelewów według statusu. Przykłady Przykład 1: Uzyskaj kwotę podatku od wartości przyjętych przelewów w bieżącym przypadku. GetTransfersTaxAmount („2”);
Czytaj więcej

RemoveTransfer

Ta funkcja usunie aktywny transfer z bieżącym caseId. Składnia RemoveTransfer (); Argumenty funkcji Ta funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Zwraca wartość true, jeśli transfer został pomyślnie usunięty. Przykłady Przykład 1: Ta funkcja usuń istnieje transfer dla bieżącego przypadku RemoveTransfer ();
Czytaj więcej