Kategoria Organizacje i użytkownicy zewnętrzni

GetExtOrganizationData

Ta funkcja zwraca określoną wartość właściwości dla określonej organizacji zewnętrznej (korzysta z organizacji właściciela sprawy lub organizacji twórcy sprawy). Możliwe właściwości do odzyskania są pokazane poniżej. Składnia GetExtOrganizationData („propertyName”); Argumenty funkcji propertyName - (String) Nazwa właściwości, która ma zostać pobrana dla określonej organizacji zewnętrznej. Dozwolone wartości: [regon | nip | region | iban | miasto | ulica | numer ulicy | kod pocztowy | powiat | społeczność | telefon | faks | e-mail ] Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca wartość określonej właściwości dla określonej organizacji zewnętrznej lub pusty ciąg, jeśli nie ustawiono wartości. Przykłady Przykład 1: Zwróci to wartość „nip” organizacji zewnętrznej. data = GetExtOrganizationData („nip”); Przykład 2: To zwróci „regionowi” wartość organizacji zewnętrznej. data = GetExtOrganizationData („region”); Przykład 3: Zwróci to wartość „regon” organizacji zewnętrznej. data = GetExtOrganizationData („regon”);
Czytaj więcej

UserIsExternal

Ta funkcja sprawdza, czy użytkownik z określonym loginem jest użytkownikiem zewnętrznym. Składnia UserIsExternal („userLogin”); Argumenty funkcji userLogin - (String) Login użytkownika, który ma zostać sprawdzony, jeśli jest zewnętrzny Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Zwraca true, jeśli określony użytkownik jest zewnętrzny, w przeciwnym razie false Przykłady Przykład 1: Spowoduje to sprawdzenie, czy użytkownik z logowaniem „rsimmons” jest zewnętrzny i umieści wynik w zmiennej „isExternal” isExternal = UserIsExternal („rsimmons”); Przykład 2: Spowoduje to sprawdzenie, czy bieżący użytkownik jest zewnętrzny. UserIsExternal (CurrentUser ());
Czytaj więcej