Kategoria Filtrowanie i szukanie

FindInCases

Wyszukuje słowa kluczowe w określonych przypadkach o określonych nazwach procedur. Składnia FindInCases („słowa kluczowe”, „targetCases”); FindInCases („słowa kluczowe”, „targetCases”, „procedureNames”); Argumenty funkcji słowa kluczowe - (Ciąg) Słowa kluczowe do znalezienia. targetCases - (String) Określa, czy wyszukiwać tylko w bieżącej, wszystkich oprócz bieżącej lub wszystkich. Dozwolone wartości [bieżące | nieprądowe | wszystko ] procedureNames - (String) [Opcjonalnie] Lista nazw procedur oddzielonych średnikiem (';'). Jeśli nie zostanie ustawiony, wszystkie przypadki zostaną przeszukane. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca identyfikatory wielkości liter oddzielone średnikiem. Przykłady Przykład 1: Spowoduje to zwrócenie identyfikatorów spraw dla każdego przypadku zawierającego określone słowo kluczowe w dowolnym polu, komentarzu lub załączniku. FindInCases („FV1234 // 2014”, „wszystkie”); Przykład 2: Spowoduje to wyszukanie słowa kluczowego we wszystkich przypadkach oprócz bieżącej, w procedurach o nazwie „Faktura” lub „Zamówienie” i zapisanie identyfikatorów przypadków w zmiennej „keywordOccurences”. Jeśli zostaną znalezione jakieś zdarzenia, zostanie wywołane ShowMessage. keywordOccurences = FindInCases („FV1234 // 2014”, „notcurrent”, „Faktura; Zamówienie”); if (Długość (keywordOccurences)> 0) { ShowMessage (2, „Faktura została już zarejestrowana w skrzynkach” + słowo kluczoweOccurences) }
Czytaj więcej

foreachobject

Wykonuje kod dla każdego obiektu json w podanej tablicy json Składnia foreachobject („json”) foreachobject („json”, „selektor”) Argumenty funkcji json - (String) ciąg zawierający prawidłowy obiekt json lub tablicę obiektów json selektor - (String) [Opcjonalnie] Selektor JSONPath, który będzie używany do wybierania tablicy lub obiektu z json, na którym zostanie wykonana pętla Zwracana wartość Ta funkcja nie zwraca wartości. Przykłady Przykład 1: Wykonuje kod dla każdego wiersza z tabeli zwróconej z ExecuteSQL. Tabela jest zwracana jako json zawierający tablicę obiektów json. Wewnątrz kodu bieżący obiekt json jest dostępny jako ta zmienna. foreachobject (ExecuteSQL („dsn”, „select * from table”, „json”) { a = this.prop1; b = this.prop2; } Przykład 2: Wykonuje kod dla każdego obiektu w tabeli projektów z ciągu json zapisanego w polu json. foreachobject ([json], „projects”) { a = this.name; }
Czytaj więcej

ExecuteSQL

zapytanie komenda integrowanie odczytywanie danych dane zewnętrznych łączenie zapisywanie tabel pośrednich tabeli pośredniej ERP system systemu księgowego księgowych kadrowego kadrowych innych systemów odczytać zewnętrznego zewnętrznych źródła żródeł
Czytaj więcej