AMODIT WebService

Platforma AMODIT udostępnia szereg metod web service’u (dalej AMODIT WebAPI lub WebAPI), które mogą być wołane przez zewnętrzne aplikacje. Dzięki temu możliwe jest np.:

  • uruchamianie nowych spraw
  • modyfikowanie spraw
  • przekazywanie spraw
  • odczytywanie danych ze sprawy
  • i wiele innych

W danej instalacji systemu AMODIT przegląd metod WebAPI dostępny jest pod adresem:

https://{adres domenowy serwera}/webserviceanon/AMODWebAPI.asmx

Na potrzeby odwołania do WebAPI należy w Twojej instalacji AMODIT utworzyć użytkownika oznaczonego jako systemowy. Wywołać metodę AuthenticateUser podając login użytkownika i hasło. W odpowiedzi dostaniemy token. Przy kolejnych odwołaniach do innych metod należy używać tego tokenu. Token jest ważny przez 1 godzinę.

Prezentujemy film instruktażowy, pokazujący przykładowe działanie WebAPI z wykorzystaniem aplikacji Postman.

W ramach „off-line’owego podsumowania” powyższego filmu instruktażowego załączamy poniższe materiały pomocnicze:

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.