AMODIT WebService

Platforma AMODIT udostępnia szereg metod, które mogą być wołane przez zewnętrzne aplikacje. Dzięki temu możliwe jest np:

  • uruchamianie nowych spraw
  • modyfikowanie spraw
  • przekazywanie spraw
  • odczytywanie danych ze sprawy
  • i wiele innych

Przegląd metod dostępny jest pod adresem ./webserviceanon/AMODWebAPI.asmx Przykładowo https://nazwa_twojej_firmy.amodit.com/webserviceanon/AMODWebAPI.asmx Na potrzeby odwołania do API należy w Twojej instalacji AMODIT utworzyć użytkownika oznaczonego jako systemowy. Wywołać metodę AuthenticateUser podając login użytkownika i hasło. W odpowiedzi dostaniemy token. Przy kolejnych odwołaniach należy używać tego tokenu. Token jest ważny przez 1 godzinę. Więcej informacji można uzyskać w dziale wdrożeń Astrafox.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.