211231

  • Dodano obsługę subskrypcji Stripe.
  • Dodano przypomnienie o ilości dni pozostałych do końca wersji demo.
  • Dodano miejscowy OCR – odczytywanie danych z znaczonego fragmentu dokumentu.
  • Dodano możliwość wspólnej pracy na dokumentach Google.
  • Dodano obsługę logowania OpenId z AzureAD.
  • Dodano funkcję GeneratePasword do generowania losowego hasła.
  • Dodano możliwość wprowadzenia opisu dla raportów.
  • Dodano możliwość wprowadzenia opisu zakładek systemowych.
  • Dodano możliwość wprowadzenia opisu zakładek lewego menu.