Kategoria Pętle

foreachcase

Wykonuje niektóre czynności dla każdej sprawy z listy na kazeid Składnia foreachcase („identyfikatory przypadków”) Argumenty funkcji caseList - (String) ciąg zawierający identyfikatory przypadków oddzielone dwukropkiem lub średnikiem Zwracana wartość Ta funkcja nie zwraca wartości. Przykłady Przykład 1: foreachcase (FindCase („Nazwa procedury”, „Nazwa pola”, „Przeszukiwana wartość”)) { Zrób coś(); }
Czytaj więcej

foreachobject

Wykonuje kod dla każdego obiektu json w podanej tablicy json Składnia foreachobject („json”) foreachobject („json”, „selektor”) Argumenty funkcji json - (String) ciąg zawierający prawidłowy obiekt json lub tablicę obiektów json selektor - (String) [Opcjonalnie] Selektor JSONPath, który będzie używany do wybierania tablicy lub obiektu z json, na którym zostanie wykonana pętla Zwracana wartość Ta funkcja nie zwraca wartości. Przykłady Przykład 1: Wykonuje kod dla każdego wiersza z tabeli zwróconej z ExecuteSQL. Tabela jest zwracana jako json zawierający tablicę obiektów json. Wewnątrz kodu bieżący obiekt json jest dostępny jako ta zmienna. foreachobject (ExecuteSQL („dsn”, „select * from table”, „json”) { a = this.prop1; b = this.prop2; } Przykład 2: Wykonuje kod dla każdego obiektu w tabeli projektów z ciągu json zapisanego w polu json. foreachobject ([json], „projects”) { a = this.name; }
Czytaj więcej

forrow

Wykonuje pewne czynności dla wiersza o określonym indeksie w tabeli Składnia forrow („tableName”, „index”) Argumenty funkcji tableName - (String) Nazwa tabeli, dla której ma zostać wykonana instrukcja wierszy index - (Decimal) Indeks wiersza do przetworzenia. Zwykle jest to zwracana wartość funkcji AddTableRow. Zwracana wartość Ta funkcja nie zwraca wartości. Przykłady Przykład 1: forrow („table1”, AddTableRow („table1”)) { Zrób coś(); }
Czytaj więcej