Kategoria Office 365, SharePoint

GetOfficeOnlineServerLink

Ta funkcja otrzymuje link do edytora online w Office Online Server dla danego dokumentu. Składnia GetOfficeOnlineServerLink („fieldTitle”); Argumenty funkcji fieldTitle - (String) Nazwa pola sprawy zawierającego załącznik lub nazwa załącznika sprawy. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca wartość określonego parametru z załącznika wybranego w określonym polu sprawy lub załączniku sprawy. Przykłady Przykład 1: Zwraca link z pola „AttachmentField1” bieżącego przypadku. [Link] = GetOfficeOnlineServerLink („AttachmentField1”);
Czytaj więcej