Kategoria OCR faktur

FillDataFromOCR

Uzupełnij dane z informacji OCR z danego dokumentu. Składnia FillDataFromOCR () FillDataFromOCR („Pole faktury”) FillDataFromOCR („Pole faktury”, prawda) Argumenty funkcji fieldName - (String) [Opcjonalnie] Nazwa lub wartość pola dokumentu, z którego będą używane dane OCR. Jeśli pusty, zostanie użyty pierwszy dokument z danymi OCR z listy dokumentów. refreshResponse - (Boolean) [Opcjonalnie] Jeśli ustawiona na wartość true, system odświeży odpowiedź z OCR. Wartość domyślna to false. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Zwraca true, jeśli znaleziono załącznik z informacjami OCR, w przeciwnym razie false Przykłady Przykład 1: Uzyskaj informacje OCR z pierwszego dokumentu z listy dokumentów zawierających informacje OCR. FillDataFromOCR () Przykład 2: Uzyskaj informacje OCR z dokumentu z danego pola Plik. FillDataFromOCR („faktura”)
Czytaj więcej

FillFromSkanujTo

Ta funkcja wypełni pola faktury AMODIT z pól załączników. Składnia FillFromS udostępTo (); FillFromS oferowaneTo ("załącznikName | fieldName"); Argumenty funkcji załącznikName | fieldName - (String) [Opcjonalnie] Nazwa załącznika lub pola załącznika, z którego ma być wypełniona faktura. Jeśli nie zostanie użyty, zostaną użyte wszystkie załączniki, z priorytetem danych od najnowszego. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Zwraca true w przypadku sukcesu, false w przeciwnym razie. Przykłady Przykład 1: Spowoduje to wypełnienie faktury AMODIT zawierającej dane pól z każdego załącznika. Jeśli jakieś pole jest obecne w wielu załącznikach, zostanie użyta wartość z najnowszego FillFromS udostępTo (); Przykład 2: Spowoduje to wypełnienie faktury AMODIT, uzyskując dane pól tylko z określonego załącznika. FillFromS oferTo („plik1”); Przykład 3: Spowoduje to wypełnienie faktury AMODIT, uzyskanie danych pól tylko z załącznika z faktury w polu. FillFromS udostępTo („Faktura”);
Czytaj więcej

SendAttachmentToOCR

Wyślij podany dokument do systemu OCR. Składnia SendAttachmentToOCR () SendAttachmentToOCR („Pole faktury”, „klucz firmy”) Argumenty funkcji fieldName - (String) [Opcjonalnie] Nazwa pola dokumentu, z którego dokument zostanie wysłany do systemu OCR. Jeśli pusty, zostanie wysłany pierwszy dokument z listy dokumentów. companyid - (String) [Opcjonalnie] jeśli jest ustawiony, ta wartość zastąpi ustawienie CompanyId z ustawień systemowych Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Zwraca wartość true, jeśli załącznik został wysłany, w przeciwnym razie wartość false Przykłady Przykład 1: Wyślij pierwszy dokument z listy dokumentów do systemu OCR, jeśli dokument został już wysłany, nic nie robi. SendAttachmentToOCR () Przykład 2: Wyślij dokument z pola „Faktura” do systemu OCR, jeśli dokument został już wysłany, nic nie robi. Dokument zostanie wysłany z firmid pobranym z pola „klucz firmowy”. SendAttachmentToOCR („Faktura”, [klucz firmowy]) Przykład 3: Wyślij pierwszy dokument z listy dokumentów do systemu OCR, jeśli dokument został już wysłany, nic nie robi. Dokument zostanie wysłany z firmid pobranym z pola „klucz firmowy”. SendAttachmentToOCR („”, [companykey])
Czytaj więcej