Kategoria Obsługa tabel

ConditionalGet

Ta funkcja zwróci wartości z określonego pola / kolumny w określonej tabeli / załączniku, które spełniają określony warunek. Składnia ConditionalGet („source”, „fieldName”, „conditionalFieldName”, „operator”, „conditionalValue”, „separator”); Argumenty funkcji source - (String) Nazwa tabeli lub pliku szablonu załącznika, z którego mają zostać pobrane dane. Może to być tabela zagnieżdżona (tj. „Table1> table2”) fieldName - (String) Nazwa pola / kolumny, z której mają być pobierane dane conditionalFieldName - (String) Nazwa pola, którego wartość ma być testowana jako warunek operator - (String) Operator logiczny używany podczas porównywania wartości rzeczywistej pola warunkowego z wartością oczekiwaną. Dozwolone wartości: [= | == | ! = | <> | <| > | <= | > =] conditionalValue - (String) Oczekiwana wartość, którą pole warunkowe jest porównywane z użyciem określonego operatora separator - (String) Znak Char, który oddzieli poszczególne wartości skonkatenowane w ciągu wyjściowym Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca ciąg zawierający wszystkie zwrócone wartości oddzielone określonym separatorem. Przykłady Przykład 1: Spowoduje to pobranie wszystkich wartości z „kolumny 1” w „tabeli 1” ze wszystkich wierszy, w których „kolumna 5” jest równa „5”, i zapisanie wyniku w postaci pojedynczego ciągu z indywidualnymi wartościami oddzielonymi przez „#”. output = ConditionalGet („table1”, „column1”, „column5”, „==”, „5”, „#”);
Czytaj więcej

ConditionalSet

Ta funkcja ustawia wartości określonej kolumny w określonej tabeli dla każdego wiersza, który spełnia określone warunki. Składnia ConditionalSet („target”, „fieldName”, „conditionalFieldName”, „conditionalValue”, „newValue”); Argumenty funkcji target - (String) Nazwa tabeli docelowej. Można to również zagnieżdżać w tabeli (tj. „Table1> table2”) fieldName - (String) Nazwa pola / kolumny, której wartość ma zostać ustawiona. conditionalFieldName - (String) Nazwa pola zawierającego wartość do przetestowania jako warunek conditionalValue - (String) Wartość, której wartość pola warunkowego musi być równa, aby spełnić warunek newValue - (String) Wartość, którą należy ustawić dla pola docelowego w każdym wierszu spełniającym warunek. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Zwraca true w przypadku sukcesu, false w przypadku niepowodzenia operacji dla dowolnego pola. Przykłady Przykład 1: Spowoduje to ustawienie wartości „kolumny 1” w „tabeli 1” na „jakąś nową wartość” dla każdego wiersza spełniającego warunek - wartość „kolumny 3” jest równa „5”. ConditionalSet („table1”, „column1”, „column3”, „5”, „some new value”);
Czytaj więcej