Kategoria Kody kreskowe

GetBarcodes

Ta funkcja skanuje kody kreskowe z załączników i zwraca je w formacie XML. Funkcji RegExp można później użyć do wyodrębnienia rzeczywistych danych. Składnia GetBarcodes (); GetBarcodes („fileName | fieldName”); Argumenty funkcji fileName | fielName - (String) [Opcjonalnie] Nazwa pliku lub pola, z którego mają być skanowane kody kreskowe. Jeśli nie zostanie podany, wszystkie załączniki (pliki) zostaną przeskanowane. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca zawartość kodu kreskowego w formacie XML. Kolejne wartości kodów kreskowych są przechowywane w kolejnych numerycznych węzłach xml, tj .: <1> kod kreskowy1 <2> kod kreskowy2 itd. Przykłady Przykład 1: Pobierz kody kreskowe ze wszystkich załączników i przechowuj ich wartości w formacie XML w zmiennej „barcodesXml”. barcodesXml = GetBarcodes (); Przykład 2: PobierzBarcodes z załącznika o nazwie „plik-przykładowy” i przechowuj ich wartości w formacie XML w zmiennej „barcodesXml”. barcodesXml = GetBarcodes („sample_plik”);
Czytaj więcej

GetQRcodes

Ta funkcja skanuje kody QR we wszystkich plikach załączników w bieżącym przypadku. Opcjonalnie skanowany będzie tylko określony plik. Składnia GetQRcodes (); GetQRcodes („nazwa_pliku”); Argumenty funkcji fileName - (String) [Opcjonalnie] Nazwa pliku, z którego skanowany jest kod QR Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca ciąg zawierający listę wszystkich odczytanych danych kodu QR. Przykłady Przykład 1: Spowoduje to skanowanie kodów QR we wszystkich plikach załączników w bieżącym przypadku. GetQRcodes (); Przykład 2: Spowoduje to skanowanie kodów QR w pliku załącznika o nazwie „codefile.pdf” w bieżącym przypadku. GetQRcodes („odesfile.pdf ”);
Czytaj więcej