Kategoria Integracje

ExecuteSQL

zapytanie komenda integrowanie odczytywanie danych dane zewnętrznych łączenie zapisywanie tabel pośrednich tabeli pośredniej ERP system systemu księgowego księgowych kadrowego kadrowych innych systemów odczytać zewnętrznego zewnętrznych źródła żródeł
Czytaj więcej

ERP_GetDocumentExportStatus

Ta funkcja pobiera dokument z bufora. Składnia ERP_GetDocumentExportStatus („nazwa atrybutu”); Argumenty funkcji attributeName - (String) Nazwa funkcji atrybutu powinna zostać pobrana. „DocumentNumber” | „StatusInfo” | „StatusMessage” | „CreatedDate” | „ExportedDate” Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca ciąg Przykłady Przykład 1: Zwróć numer eksportu dokumentu dla bieżącego identyfikatora sprawy ERP_GetDocumentExportStatus („DocumentNumber”);
Czytaj więcej

FindUsersInAD

Ta funkcja zwraca określone wartości nazw kont użytkowników lub dowolne wartości pola AD dla podanej nazwy pola AD i jego wartości. Składnia FindUsersInAD („ADFieldName”, „ADFieldValue”); FindUsersInAD („ADFieldName”, „ADFieldValue”, „ADResultFieldName”); Argumenty funkcji ADFieldName - (String) Nazwa pola AD, po której szukana wartość. ADFieldValue - (String) Wartość pola AD, po którym szukasz. ADResultFieldName - (String) Nazwa pola AD, którego wartość ma zostać pobrana. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca wartość określonego pola AD lub pustego ciągu, jeśli nie ustawiono żadnej wartości. Przykłady Przykład 1: Zwróci określone wartości nazw kont użytkowników, których wartość „Identyfikator pracownika” jest równa „123”. data = FindUsersInAD („EmployeeID”, „123”); Przykład 2: Zwróci określone wartości nazw kont użytkowników, które mają wartość „EmployeeID” równą wartości przechowywanej w polu sprawy [ID]. data = FindUsersInAD („EmployeeID”, [ID]); Przykład 3: Zwróci to wartości zapisane w polu AD „EmailAddress”, które mają wartość „EmployeeID” równą „123”. data = FindUsersInAD („EmployeeID”, „123”, „EmailAddress”); Przykład 4: Zwróci to wartości zapisane w polu AD, którego nazwa jest określona w polu sprawy [WantedResult], które mają wartość „EmployeeID” równą „123”. data = FindUsersInAD („EmployeeID”, [ID], [WantedResult]);
Czytaj więcej

foreachobject

Wykonuje kod dla każdego obiektu json w podanej tablicy json Składnia foreachobject („json”) foreachobject („json”, „selektor”) Argumenty funkcji json - (String) ciąg zawierający prawidłowy obiekt json lub tablicę obiektów json selektor - (String) [Opcjonalnie] Selektor JSONPath, który będzie używany do wybierania tablicy lub obiektu z json, na którym zostanie wykonana pętla Zwracana wartość Ta funkcja nie zwraca wartości. Przykłady Przykład 1: Wykonuje kod dla każdego wiersza z tabeli zwróconej z ExecuteSQL. Tabela jest zwracana jako json zawierający tablicę obiektów json. Wewnątrz kodu bieżący obiekt json jest dostępny jako ta zmienna. foreachobject (ExecuteSQL („dsn”, „select * from table”, „json”) { a = this.prop1; b = this.prop2; } Przykład 2: Wykonuje kod dla każdego obiektu w tabeli projektów z ciągu json zapisanego w polu json. foreachobject ([json], „projects”) { a = this.name; }
Czytaj więcej